4 kultury | 4 spacery

Chociaż startujemy dopiero we wrześniu to za sprawą akcji „Chodź na spacer. Jest wtorek!" już w lipcu wyruszyliśmy tropami Łodzi wielokulturowej.

 cd

Festiwalowy PROLOG – cztery spacery śladem czterech kultur współtworzących Łódź, przygotowało Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Przewodniczkami są Joanna Podolska i Justyna Tomaszewska. Za nami już trzy spotkania, ktore zgromadziły tłumy: z Łodzią polską, rosyjską i żydowską. Ostatni ze spacerów, poświęcony Łodzi niemieckiej już we wtorek, 25 lipca. Spotykamy się tradycyjnie o 17:00 tym razem przed kaplicą Scheiblera, na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej.