Czwarty spacer przełożony

Z powodu złej pogody jesteśmy zmuszeni przełożyć dzisiejszy spacer śladami Łodzi niemieckiej. Spotkamy się za tydzień.

Zaplanowany na dziś spacer z cyklu „Chodź na spacer jest wtorek” odbędzie się 1 sierpnia. Zaczniemy tradycyjnie o 17:00. Zbiórka przed kaplicą Scheiblera na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Ogrodowej. 

Cztery spacery śladem czterech kultur Łodzi to swoisty festiwalowy PROLOG – wspomnienie kultur współtworzących Łódź.
Przewodniczkami są: Joanna Podolska i Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.