Archeologia śladu

Widziały, jak miasto budowało swoją potęgę, jak upadło, a potem znów się podniosło. Kobiety – Polki, Niemki, Żydówki, Rosjanki – często mało widoczne albo zapomniane. A przecież to dzięki nim Łódź zachowała swoją osobowość i niezwykły klimat. Konferencja „Archeologia śladu”, którą zaplanowano na 11 września, stanie się dobrą okazją, żeby o tym przypomnieć i pokazać, jak ważną rolę w historii miasta odegrały kobiety. Cykl prezentacji jest częścią Festiwalu Łódź Czterech Kultur i rozpocznie się o g. 10:00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Podczas konferencji badacze-humaniści zaprezentują miejską opowieść, stworzoną z głosów wielu kobiet, bez których historia Łodzi nie byłaby taka sama. – Warto spojrzeć na ich dzieła i dokonania, a także przyjrzeć się ich dokumentom osobistym, pamiętnikom i listom, które są próbami poszukiwania ogniw spajających przeszłość z współczesną rzeczywistością kulturową, polityczną i mentalną – podkreślają organizatorzy. „Ślad”, jako ważna kategoria współczesnej humanistyki, poprowadzi do od-tworzenia istotnych dla dziejów Łodzi idei, zjawisk i losów ludzkich. Te rekonstrukcje będą prezentowane w trzech blokach tematycznych: „Krajobrazy”, „Szkice” i „Portrety”.

Konferencja „Archeologia śladu” została pomyślana jako dyskusja o duchu tego miejsca, który czyni z Łodzi miasto merkuriańskie i nowoczesne, a zarazem zanurzone w historii. Cykl spotkań będzie okazją do przyjrzenia się sylwetkom kilku niezwykłych kobiet mieszkających w Łodzi, które miały i do tej pory mają wpływ na życie miasta. Uczestnicy konferencji zapoznają się między innymi ze wspomnieniami Heleny Anny Geyer, portretem awangardowej artystki Katarzyny Kobro, poetki i prozaik Joanny Kulmowej czy poetki i tłumaczki literatury dziecięcej Ireny Tuwim.

Szczegółowy program