„Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej – kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)” – konferencja, panel dyskusyjny

reżim

Trudne pytania, drażliwe tematy, wspólne doświadczenia – Festiwal Łódź Czterech Kultur świadomie poszukuje pola do dialogu, otwartej dyskusji i odnajdywania wspólnego języka. Taką okazją będzie organizowana w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana debata publiczna poprzedzona konferencją pod tytułem „Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej – kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)”. Konferencja odbędzie się 14 września, początek o g. 10:00. Otwartą debatę zaplanowano na g. 17:00.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Tolerancji, Stowarzyszenie Mosty Europy oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod naukowym przewodnictwem profesora Andrzeja de Lazari. Organizatorzy zapraszają łodzian do udziału w dyskusji o szczególnych, historycznych doświadczeniach miast partnerskich Łodzi i rosyjskiego Iwanowa. Traumatyczny nierzadko wymiar tych doświadczeń projektuje wspólnotę rosyjskich i polskich ofiar reżimu opartego na totalitarnych ideach. Ten właśnie rodzaj wspólnoty może dzisiaj najbardziej służyć trudnemu polsko-rosyjskiemu dialogowi podkreślają organizatorzy.

Wśród poruszanych tematów nie zabraknie nawiązań do wypowiedzi publicznych współczesnych polityków. Jedno z wystąpień będzie miało formę analizy porównawczej znaczenia słowa „komunista" w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina. Uczestnicy konferencji wysłuchają też wystąpienia na temat architektury socrealistycznej Łodzi, przemian lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego czy transformacji postkomunistycznych w publicznej przestrzeni Legnicy.

Udział w konferencji potwierdzili prelegenci z Polski: Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) Dorota Utracka (AHE), Jan Ratuszniak (AHE), Magdalena Lachowicz (UAM), Violetta Wiernicka (Mosty Europy), Aleksandra Sumorok (ASP), Jan Morawicki (UŁ) oraz Elżbieta Kapral (UŁ). Wśród gości zagranicznych znajdą się: Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie), Denis Dokuchaev (Uniwersytet w Iwanowie), Alexander Markov (RGGU, Moskwa), Alexander Feduta (Mińsk). Debatę publiczną, która rozpocznie się o g. 17.00, poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich), a także prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (UŁ) oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma „Gefter”).

Szczegółowy program

Partner wydarzenia: